سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پاسخ استفتا در مورد تحریم موتورولا

مقام معظم رهبری در این فتوا که در پاسخ به استفاتا در مورد موتورولا ضمن ارائه اسناد صهیونیستی بودن آن صادر شده است، وارد کردن و ترویج هر کالایی که منجر به هرگونه سود بردن رژیم صهیونیستی باشد را تحریم کردند.