پوستر: رژیم صهیونیستى محکوم به زوال است

 

پرچم اسرائیل زیر پای رهبر معظم انقلاب